برچسب: قانون چک

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

قانون جدید چک + اصلاحیه سال ۹۷

قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ انواع چک عبارت است از: ماده ۱ ۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه