نویسنده: مدیر

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

قانون جدید چک + اصلاحیه سال ۹۷

قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ انواع چک عبارت است از: ماده ۱ ۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه

استاندارد

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

استاندارد

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ رییس قوۀ قضاییه با اصلاحات ۱۳۸۹ در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب می‌گردد: بخش

استاندارد

قانون آیین دادرسی مدنی

  ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر

استاندارد

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک ‌قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)   ‌باب اول – تشکیلات اداری ثبت ‌ماده ۱ – در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود – ممکن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای

استاندارد

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب ۱۳۵۶.۵.۲ ‌فصل – اول کلیات ‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا

استاندارد

قانون مجازات اسلامی

بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین